Pkk'nın Komünist Taktikleri
Mehmetçiklerimize sürekli olarak
"hain pusular" kuran, onları arkadan vuran, onları ateşkes zamanında, kışlalarının, karakollarının içinde pusuya düşüren, şehir merkezlerinde sivil halka sinsi saldırılarda bulunan bölücü terör örgütü PKK, komünist zihniyetin en kirli, en sinsi yöntemi olan gerilla taktiklerini uygulamaktadır.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Kimi zaman bazı yazarlar veya devlet görevlileri, bu hain saldırılarla teröristlerin "ayıp ettiklerini", "kurallara uymadıklarını", saldırıları "haince" yaptıklarını ifade ederek kendilerince terör örgütünü kınarlar. Oysa bu kınama mesajları hiçbir sonuç sağlamayacağı gibi, komünist PKK militanlarına da tam olarak istediklerini verir.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Çünkü komünizm, hain gerilla taktikleriyle gelişip güç bulan, vahşet, kan ve zulümle beslenen bir ideolojidir. Komünist bir militanın vicdan, merhamet, sevgi, şefkat ve acıma gibi duyguları olmadığı gibi, bu gibi kişiler herhangi bir kurala, kanuna ve sınıra da bağlı değildirler. Komünistlerin en büyük hedefi, her nasıl olursa olsun saldırmak, her ne yöntemle olursa olsun şiddet eylemi yapmak ve
mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmektir.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de askeri nizama sahip ve savaş kurallarıyla hareket eden bir ordu karşısında, savaş kurallarından uzak hareket edip, sinsi ve haince saldırıları yani gerilla yöntemlerini kullanmak onlar için en kestirme ve en etkili yoldur.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Halkta dehşet uyandırarak istihbarat, yiyecek ve içecek temin edebilmek, korkutma yöntemi ile suni bir halk desteği sağlamak gerilla yöntemleri için gerekli zemini sağlamaktadır. Hain yöntemler kullanmakla övünen, kalleş saldırıları ise bir gereklilik olarak gören komünist bir terörist grubuna, "sen hainsin" diyerek demagoji yapmak ve bundan bir sonuç elde edilebileceğini zannetmek ise çok büyük bir saflıktır.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Daha önce de belirttiğimiz gibi zamanın ve mekanın değişmesi komünist prensipleri hiçbir şekilde etkilemez. Çünkü komünist düşünce yapısının temeli, yıllar geçtikçe ya da ülkeler değiştikçe herhangi bir değişikliğe uğramayan Darwinizm'dir.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Dolayısıyla 1960'larda Vietnam'da uygulanan gerilla yöntemi nasılsa, bugün ülkemizin güneydoğusunda uygulanan gerilla yöntemi de aynısıdır. "Doğu'daki komünist terör ile Vietnam'ın bir benzerliği yoktur" iddiasında bulunanlar müthiş bir yanılgı içindedirler. Bu kişiler, ya komünist zihniyetin aslında ne olduğunu bilmemekte ya da buradaki tehlikeyi olduğundan farklı ve basit göstermeye çalışmaktadırlar. Söz konusu kişilere, bebek katili terörist örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın doğudaki komünist ayaklanma sırasında Vietnam'ın örnek alınması gerektiğine dair sözünü hatırlamakta fayda vardır:
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Görüldüğü gibi bebek katili, terörün Vietnam'dakine benzer şekilde uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Burada Vietnam örneğine tekrar dönmek gerekir: Vietnam'da komünist Kuzey Vietnam'a karşı; anti-komünist Güney Vietnam, Amerika ve milis kuvvetlerinden oluşan karşı ittifakın savaşı çok uzun yıllar sürmüştür. Güney Vietnam'ın 900.000, Amerika'nın 580.000 ve milis kuvvetlerinin de 1.480.000 kişilik ordularından oluşan toplam yaklaşık 1.5 milyonluk bir orduya karşı komünist Kuzey Vietnam sadece 320.000 kişiden oluşan oldukça küçük bir orduya sahiptir. Bunun yanı sıra yalnızca üç yıl içinde Kuzey Vietnam'a 500.000 ton bomba atılmıştır.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Bütün bu dezavantajlara rağmen komünist Kuzey Vietnam, sinsi gerilla yöntemleri kullanarak savaşı kazanmıştır. Kuzey Vietnam ordusu ve Vietkong gerillaları 36 il merkezinde karşı gerilla saldırısı başlatmışlardır. Amerikan ordusu 60.000 askerini bu savaşta kaybetmiştir. Sonuçta ise Amerikan askerleri havadan ve denizden yaptıkları saldırılardan bir sonuç alamayarak ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Güneydoğu'da da uygulanan terör işte bu komünist terördür. PKK teröristleri "hain pusu" olarak nitelendirdiğimiz tuzakları komünizmin bir gereği ve taktiği olarak son derece rahat uygulamaktadırlar. Bulundukları dağlık bölge gerilla savaşını gerçekleştirebilmek için son derece müsaittir. Halka yönelik Darwinist, materyalist ve komünist propagandayı da halkı tehdit ederek, korkutarak yoğun bir şekilde yapmakta, böylelikle geniş kitleleri etki altına almaya çalışmaktadırlar. İstihbarat, lojistik, silah, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarını bu korkutma politikası ile rahatça sağlayabilmektedirler.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Bir örgüt militanı, belli bir nizama bağlı değildir, hareket kabiliyeti yüksektir, istediği an istediği yerde bulunabilmekte, istediği yerden haince vurabilmektedir. Komünist örgüt PKK işte bu özellikler nedeniyle gerilla savaşının neredeyse tüm imkanlarını elde etmektedir. Yeri belli olan, kanuna, nizama bağlı şekilde karakolda nöbet bekleyen Mehmetçiğimize hemen her yönden saldırabilmektedir. Dolayısıyla böyle kalleş yöntemler izleyen terörist bir gruba, - güçlü ordumuz karşısında sayıları son derece az olsa bile- nizami askeri yöntemlerle karşı koyabilmek mümkün görünmemektedir.
Pkk'nın Komünist Taktikleri
Böyle sinsi bir hareketi tamamen ortadan kaldırmak için yapılması gereken şey, çok yönlü ilmi mücadeledir. Komünist terör, ancak ve ancak temeli yani fikir sistemi çökertildiği zaman mağlup olur. Bunun için sivrisinekleri teker teker yok etmeye çalışmak değil, onları üreten bataklığı temelden kurutmak gerekir.
Özetle aciliyetli olarak yapılması gereken, komünizme zemin hazırlayan Darwinist, materyalist zihniyetin ilmi çalışmalarla ortadan kaldırılmasıdır.